Nieuws

Nieuwe LED/Hybride verlichting in kas Helmond

Bij het realiseren van projecten zijn vaak verschillende partijen betrokken. Deze partijen hebben een sterke onderlinge afhankelijkheid: als de een zijn werk niet goed of volgens planning doet, hebben anderen daar last van en komt het gewenste eindresultaat in gevaar. Samenwerking is het sleutelwoord in de keten van opdrachtgever, ontwerper, bouwer/installateur en toeleverancier. Voor alle partijen is de tevredenheid van de opdrachtgever en de eindgebruiker(s) het belangrijkste doel. Wanneer dat doel wordt behaald zijn tevredenheid en trots het prachtige eindresultaat. Een succesvol voorbeeld van optimale samenwerking is de recente realisatie van een 5 ha. LED/Hybride kas, bewerkstelligd bij van Gog kwekerijen in Helmond.

Lees verder.

Corona maatregelen bij Van Gog

In verband met het coronavirus hanteren wij strenge maatregelen rondom de toegang tot ons bedrijf:

Lees verder.