Duurzaamheid en innovatie

Bij Van Gog Kwekerijen doen we er alles aan om zo duurzaam mogelijk te werken. High tech teelt-innovaties helpen ons daarbij.

Hergebruik water
Voor het voeden van de planten gebruiken we bron- en regenwater. Bronwater heeft een constante goede kwaliteit. We pompen dit op al onze locaties zelf op van 60 meter diepte. Regenwater vangen we op in natuurlijke bassins nabij de kassen.

Aan het water voegen we een mix van voedingsstoffen toe. Onze geautomatiseerde bewateringssystemen geven de planten, al naar gelang de omstandigheden en behoeften, meer of minder water per keer. Het water dat de plant niet opneemt, wordt opgevangen en via een gotensysteem teruggeleid naar silo’s. Daar wordt het water gefilterd en weer op peil gebracht met benodigde voedingsstoffen en opnieuw gebruikt.

Energiebewust
Wij wekken onze eigen energie op. Dit doen we via zonnepanelen op alle niet-glas gebouwen van Van Gog Kwekerijen en met moderne WKK-installaties (warmtekrachtkoppelingen). De warmte en CO2 die ontstaat bij de productie van elektriciteit in een WKK-installatie, gaat de kassen in ten behoeve van het teeltproces. Niet gebruikte elektriciteit leveren wij terug aan het energienet: hiermee worden zo’n 22.000 huishoudens van stroom voorzien.

Led groeiverlichting
In een aantal kassen voor de komkommerteelt werken we met kunstmatige groeiverlichting, als aanvulling op het daglicht. Deze ingenieuze en energiezuinige ledverlichting stelt ons in staat het jaarrond te oogsten. Om lichtoverlast voor de omgeving te voorkomen, zijn deze kassen voorzien van rolschermen die bij duisternis automatisch sluiten.

Ruimte voor natuur
Op alle drie de locaties hebben we in de nabijheid van onze kassen volop ruimte gecreëerd voor de natuur. Aanvankelijk vingen we hier alleen het regenwater op dat op de kassen valt: voor eigen gebruik en voor bodeminfiltratie. In de loop der jaren zijn we steeds duurzamer gaan werken, in evenwicht met de draagkracht van onze planeet. Niet alleen in de kas, maar ook daarbuiten leveren we een bijdrage aan een beter milieu en bieden we ruimte aan de natuur. Met het plaatsen van o.a. bijenhotels, vogelhuisjes en schuilplaatsen voor vleermuizen geven we de natuur de kans zich verder te ontwikkelen. Zo zijn er prachtige natuurgebiedjes ontstaan, met een grote biodiversiteit. Deze waterplassen, bosjes, struwelen en rietvelden trekken veel verschillende dieren en zijn een lust voor het oog. In Asten is het zo ontstane natuurgebied zelfs opgenomen in een GPS-wandelroute door ongerepte natuur.

We zijn er trots op een gecertificeerd Planet Proof tuinbouwbedrijf te zijn!

duurzaamheid.jpg