Deel 3: Afgazen van de luchtramen

Van Gogs Groene Reis naar een Duurzame Toekomst – deel 3

Go for Nature > Een gesloten systeem

Sinds 2022 hebben wij in alle onze kassen de luchtramen voorzien van gaas. Dit zogenaamde afgazen is te vergelijken met het plaatsen van een hor voor een raam of deur. Op deze wijze houden wij onze ‘goede’ beestjes, die we gebruiken als biologische bestrijding, binnen. En de ‘slechte’ beestjes en vogels buiten. Vogels zijn vaak verspreiders van virussen die schadelijk kunnen zijn voor de gewassen in de kas.

Jarenlang was het afgazen van luchtramen een discussiepunt in de komkommerteelt. Velen zagen er geen heil in. Het is kostbaar en het zou de luchtingscapaciteit van de kas verminderen. Bij Van Gog zijn we drie jaar geleden het afgazen al gaan uitproberen op één van onze locaties. We zijn daar zo positief over, dat we het nu overal gedaan hebben.

De voordelen zijn legio. Doordat we minder virussen en ziektes binnenkrijgen, hoeven we veel minder te bestrijden. De kas is door het afgazen een gesloten systeem geworden. Als er al eens luis of iets anders wordt gesignaleerd, is dat vaak op plekken waar het glas gebroken is en er toch iets binnen is kunnen komen.

Een ander voordeel is dat we, door het gaas voor de ramen, de luchtvochtigheid en de CO2 in de kas gemakkelijker op niveau kunnen houden. Bovendien filtert het gaas de felle zon die anders rechtstreeks de kas instraalt op de planten.

Afgazen is voor ons een van de vele stappen die ons helpen duurzaam te telen.

 

deel-3:-afgazen-van-de-luchtramen.JPG