Deel 6: Waterstofgas

Van Gogs Groene Reis naar een Duurzame Toekomst – deel 6

Go for Energy > Waterstofgas in de glastuinbouw

Bij Van Gog Kwekerijen is zuinig omgaan met energie altijd al een speerpunt geweest. De energietransitie dwingt ons nu om goed na te denken over alternatieven voor aardgas, dat in de toekomst zal verdwijnen als energiebron. Met subsidie van de Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant (LIB) hebben wij Ingenieursbureau HyMatters onderzoek laten doen naar de toepasbaarheid van waterstofgas binnen ons bedrijf.

Waterstofgas zal, zeker op de korte termijn, niet een 1-op-1 vervanging kunnen zijn voor aardgas. We zien het voorlopig als een deeloplossing, naast andere alternatieven. Het bestaande aardgasleidingensysteem moet eerst omgebouwd of vernieuwd worden om waterstofgas te kunnen transporteren. Pas tussen 2030 en 2035 zullen de eerste waterstofleidingen in werking zijn. Daarnaast bevat waterstofgas 3 keer minder energie dan aardgas, waardoor je een drievoud aan volume nodig hebt.

En dan is er voor de glastuinbouw nog een bijkomende uitdaging: wij hebben CO₂ nodig om onze planten te kweken en te laten groeien. Bij aardgasverbranding komt CO₂ vrij, die we in onze kassen gebruiken. Bij verbranding van waterstofgas is dit niet het geval. Dat betekent dat we onze CO₂ ergens anders vandaan moeten halen. Het gebruik van vloeibare CO₂ is een dure oplossing. Men is nu bezig mogelijkheden te onderzoeken om CO₂-netwerken aan te leggen bij processen waar CO₂ vrijkomt. En die in te zetten voor bijvoorbeeld de tuinbouw.

Ook onze verwarmingsketels en warmtekrachtkoppelingen (WKK’s) moeten omgebouwd worden om op waterstofgas te kunnen draaien. Overtollige energie, die we opwekken om onze kassen warm te houden, wordt nu vanuit onze WKK’s afgeleverd op het energienet. Dit gebeurt op basis van vraag en aanbod. Zodra er meer vraag is naar stroom dan aanbod, kunnen onze WKK’s die onbalans oplossen door precies op het gewenste moment te leveren. Zo voorziet de tuinbouwsector in ruim 10% van de Nederlandse stroombehoefte.

In volgende afleveringen meer over hoe we bij van Gog Kwekerijen ons gasverbruik steeds verder verminderen, in de transitie naar een aardgasloze bedrijfsvoering.

deel-6:-waterstofgas.JPG