Deel 8: E-Ketels

Van Gogs Groene Reis naar een Duurzame Toekomst – deel 8

Go for Energy > Elektrische verwarmingsketels

Sinds een jaar hebben we bij Van Gog Kwekerijen elektrische verwarmingsketels in gebruik. Deze zetten wij in naast de bestaande gasketels en de Warmtekrachtkoppelingen (WKK’s). Het is voor ons een extra tool om zo efficiënt mogelijk water te verwarmen, waarmee we onze kassen 24/7 op de juiste temperatuur houden.

Door de inzet van de E-ketel kunnen we de onbalans op het regionale stroomnet enigszins reguleren. Op dagen dat er teveel aanbod is door opgewekte zonne- en windenergie nemen wij met onze E-ketel de overschotten van het stroomnet af.

In onze warmtebuffers kunnen we enkele duizenden kuub warm water opslaan. Vanuit de buffers gaat het warme water via een leidingenstelsel de kas in. Net zoals thuis met de centrale verwarming. 

De E-ketel geeft ons de mogelijkheid om flexibeler in te spelen op een wisselend energieaanbod. En om zo efficiënt mogelijk ons water te verwarmen en te bufferen.

Hiermee zetten we bij Van Gog Kwekerijen weer een duurzame stap voorwaarts in de energietransitie.

deel-8:-e-ketels.JPG