Deel 2: Inzet van biologische bestrijders

Van Gogs Groene Reis naar een Duurzame Toekomst – deel 2

Go for Nature > Onze natuurlijke strijd tegen ongewenste bezoekers

Bij Van Gog Kwekerijen lopen we graag op de zaken vooruit, in plaats van achter de feiten aan. Daarom zijn er in onze kassen elke dag medewerkers fulltime in de weer om onze komkommerplanten preventief te inspecteren op ongewenste bezoekers, zoals spint, trips, luis of meeldauw. We noemen dit scouten. De scouts gaan door de rijen heen, staande op een kar, zodat ze van bovenaf in de planten kunnen kijken. En zo goed zicht hebben op eventuele ‘slechte’ beestjes, die het gewas aantasten.

Maar onze scouts zoeken ook naar ‘goede’ beestjes, zoals montodorensis en andere nuttige insecten. Dat zijn de natuurlijke vijanden van de ‘slechte’ beestjes. Bij een goede balans tussen die twee hoeven we niet in te grijpen en doet de natuur zijn werk. Alles wordt nauwkeurig geregistreerd in een app, zodat we precies weten wat waar zit.

Krijgen de ‘slechte’ beestjes toch de overhand, dan zien onze scouts dat al in een vroeg stadium. We komen dan snel in actie door op die specifieke plek meer natuurlijke vijanden in te zetten.

Deze ‘goede’ beestjes krijgen wij aangeleverd met geconditioneerd transport. Voordat we ze uitzetten controleren we altijd goed of ze voldoen aan onze criteria. Het uitzetten gebeurt met onze bio-slider: een machine die de beestjes nauwkeurig verspreidt over de planten.

Aan deze natuurlijke manier van bestrijden ligt een uitgebreid biologieplan ten grondslag, dat we in de afgelopen jaren steeds verder verfijnd hebben. Hiermee proberen we het natuurlijk evenwicht zo veel mogelijk na te bouwen. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat je de ‘goede’ beestjes moet gaan bijvoeren, op het moment dat de ‘slechte’ verdwenen zijn en er dus geen voeding meer voor hen is. Het is een constante zoektocht naar de optimale balans.

Onze keuze om te investeren in preventief scouten biedt ons veel voordelen: we zijn er snel bij als het fout dreigt te gaan. We kunnen zeer lokaal bestrijden in plaats van de hele kas onderhanden te nemen. En we hoeven geen chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Want deze doden niet alleen de ‘slechte’ beestjes, maar ook onze zorgvuldig opgebouwde poule van ‘goede’ beestjes.

Zo laten we bij Van Gog Kwekerijen de natuur zoveel mogelijk zijn gang gaan.

deel-2:-inzet-van-biologische-bestrijders.JPG