Deel 4: Vergroten van biodiversiteit rondom onze kassen

Van Gogs Groene Reis naar een Duurzame Toekomst – deel 4

Go for Nature > Vergroten van biodiversiteit rondom onze kassen

Bij Van Gog Kwekerijen hebben we hart voor de natuur. Daarom vangen we het regenwater, dat op onze kassen valt, op in natuurlijke bassins. Bij ons geen lelijke plastic vijvers naast de kas, maar mooie waterplassen, waar de natuur zijn gang kan gaan.

Om de biodiversiteit in het gebied te verhogen hebben we verschillende soorten vogelhuisjes en insectenhotels geplaatst. Ook zijn er vleermuisschuilplaatsen aangelegd.

Stroken rondom het water zijn ingezaaid met speciale grassen en bloeiende bloemen, waar veel insecten op afkomen.

Rietvelden, bosjes en struwelen rondom de plassen trekken veel verschillende dieren aan en zijn een lust voor het oog.

Door deze aanpak is er bij onze kassen een ecosysteem ontstaan met prachtige natuurgebiedjes en een grote biodiversiteit. En daar zijn we best trots op!

 

deel-4:-vergroten-van-biodiversiteit-rondom-onze-kassen.JPG