Nieuwe LED/Hybride verlichting in kas Helmond

Bij het realiseren van projecten zijn vaak verschillende partijen betrokken. Deze partijen hebben een sterke onderlinge afhankelijkheid: als de een zijn werk niet goed of volgens planning doet, hebben anderen daar last van en komt het gewenste eindresultaat in gevaar. Samenwerking is het sleutelwoord in de keten van opdrachtgever, ontwerper, bouwer/installateur en toeleverancier. Voor alle partijen is de tevredenheid van de opdrachtgever en de eindgebruiker(s) het belangrijkste doel. Wanneer dat doel wordt behaald zijn tevredenheid en trots het prachtige eindresultaat. Een succesvol voorbeeld van optimale samenwerking is de recente realisatie van een 5 ha. LED/Hybride kas, bewerkstelligd bij van Gog kwekerijen in Helmond.

Van Gog Kwekerijen teelt komkommers op een oppervlakte van 26 hectare, dit gebeurt in het zuiden van Nederland, in de gemeentes Asten en Helmond. Van dit totaal wordt 17,5 ha. belicht. Van Gog Kwekerijen is al jaren trots op de kwalitatief hoogwaardige geteelde komkommers. Deze wil men graag jaarrond aanbieden aan zowel bestaande als nieuwe klanten. Om hieraan te kunnen voldoen is vanaf de werkvloer het idee geopperd een LED/hybride kas van 5 ha. te realiseren. Dit idee enthousiasmeerde de directie dusdanig dat toestemming werd gegeven aan de locatieverantwoordelijke, de heer Edwin Verhees, om in januari/februari 2020 de eerste oriënterende gesprekken met verschillende partijen aan te gaan.  

De uitdaging was om met zowel bestaande als nieuwe partners een succesvol project te realiseren binnen een beperkte tijd. Alsof dit nog niet uitdagend genoeg was kregen de partijen in deze periode ook nog eens te maken met allerlei belemmeringen en restricties rondom het Corona virus.

Mede dankzij de juiste focus, de korte communicatielijnen en de optimale onderlinge samenwerking tussen de partijen is het gelukt om op 2 november jongstleden de komkommerplanten te planten.

De nieuwe belichtingsinstallatie is een combinatie van 50% LED-lampen van Mechatronix, type 900 Watt Cool-Stack Boost in combinatie met 50% 1000 Watt Agrolux SON-T lampen. De vaste huisinstallateur Cogas Climate Control  heeft het project begeleid vanuit het opbouwen van WKK paneel naar de stuurkasten in de kas en hebben hiernaast de SON-T lampen geleverd. Door een goede planning konden de meeste werkzaamheden uitgevoerd worden tijdens de voorafgaande zomerteelt komkommers. De bekabeling in de kas is door de medewerkers van Van Gog Kwekerijen zelf aangelegd onder supervisie van Cogas Climate Control.

Naast de nieuwe LED/hybride belichtingsinstallatie is er door Luiten Greenhouses B.V. een compleet nieuwe (lichtreductie) scherminstallatie, voorzien van Ridder Climate Screens doeken, geleverd en middels supervisie geïnstalleerd. Het lichtreductiescherm loopt op hetzelfde draden-bed als het bestaande energiescherm. Daarnaast zijn alle gevels voorzien van verduisterende rolschermen die voorkomen dat het licht naar buiten wordt uitgestraald. De goede combinatie tussen geschoolde medewerkers van Luiten Greenhouses en een eigen technisch team van Van Gog heeft geleid tot een goed eindresultaat.

Ook hierbij is de sleutel tot succes gebleken dat er korte communicatielijnen gehanteerd werden. Teelt- en locatieverantwoordelijken maakten in goed overleg met de werkvoorbereider van Luiten Greenhouses goed overwogen beslissingen zonder dagen te hoeven vergaderen. Er is gekozen voor eenvoud in het systeem zodat op 5 hectare de gehele installatie in één keer kan openen en sluiten. Eenvoud brengt minder stress en storingen met zich mee.

Wat is er beter dan een project dat zonder strubbelingen verloopt? Alles verliep op tijd, de communicatielijnen waren helder, de tekeningen en leveringen waren op tijd, volledig en op elkaar afgestemd en in nauw overleg konden beslissingen snel en overwogen genomen worden. Het lijkt misschien een droomscenario maar deze hebben wij wel, samen met onze partners, waar mogen maken.

Ga terug naar het overzicht