Haalbaarheidsonderzoek waterstofvoorziening

 

 

Mede dankzij LIB (Stuurgroep Landbouw Innovatie Brabant, een gezamenlijk initiatief van ZLTO en de provincie Noord-Brabant) hebben we bij Van Gog Kwekerijen een haalbaarheidsonderzoek voor waterstofvoorziening laten uitvoeren. Het onderzoek heeft plaats gevonden in Helmond op 28 februari 2023 en is uitgevoerd door Hymatters Research & Consultancy.

 

Aanleiding

Voor het kweken van groente en fruit is veel aardgas nodig. De verduurzamingsbehoefte en de onzekerheid rondom prijs en levering van aardgas maken dat Van Gog Kwekerijen op zoek is naar nieuwe vormen van energie. Waterstof kan een mogelijke (deel)oplossing zijn.

 

Doel onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om de haalbaarheid van een waterstofvoorziening te onderzoeken voor de locatie Helmond op het gebied van techniek, financiën, regelgeving en realisatie.

 

Het onderzoek

  • Huidige situatie en uitgangspunten: Denk hierbij aan locatie, transportcapaciteit, energiedata, oppervlakte locatie Helmond, duurzame elektrische bronnen (wind en/of zon), ketelverbruik, CO2 behoefte en externe aanvoer.
  • Energieconcepten en simulaties: Scenario’s met gasketel, warmtekrachtkoppeling en brandstofcelsysteem.
  • Plattegrond waterstofvoorziening: Hoeveel oppervlakte nodig voor realisatie.
  • Integrale kostprijs: Inkoop- en verkooptarief elektriciteit, prijs aardgas, afschrijvingstermijn, levensduur electrolyser & brandstofcel en investering.
  • Regelgeving & realisatie: Bestemmingsplan én vergunningsprocedure m.b.t. productie van waterstof, drempelwaarden en Europese Seveso richtlijn voor de opslag van waterstof en Vervaardigen van elektriciteit middels een brandstofcel.
  • Conclusies & aanbevelingen: Realistisch, welke technieken hebben het hoogste ketenrendement, energiestrategie en pilot.

 

Het rapport

Het adviesrapport m.b.t. het haalbaarheidsonderzoek voor waterstofvoorziening is inmiddels in ons bezit, deze zullen we meenemen in onze energiestrategie voor de komende jaren.

 

         

Ga terug naar het overzicht