Duurzame productie

Van Gog Kwekerijen teelt volgens de modernste teeltwijzen waarbij het gehele scala aan teelttechnische innovaties wordt toegepast. Tijdens de kweek testen en onderzoeken we steeds smaak en ontwikkeling van de producten. Hierbij staan smaak en andere aspecten als sappigheid, aroma, bite, brix-waarde en zoet/zuur-schaal voorop.

Op onze bedrijven zijn zeer strenge voorschriften van toepassing. Tijdens de kweek worden alle gegevens van water, temperatuur, licht en meststoffen zorgvuldig bijgehouden door geautomatiseerde systemen. De afkomst per tomaat kan zelfs per kas worden achterhaald.

Energie voor 10!
Restwarmte die ontstaat bij de productie van elektriciteit wordt opnieuw gebruikt in de kas. De overige elektriciteit gaat via het energienet naar andere gebruikers. Van Gog voorziet maar liefst 22.000 gezinnen van stroom. Onze bedrijven zijn voorzien van moderne Warmte Kracht Koppeling (WKK)-installaties, om het energieverbruik zo efficiënt mogelijk te maken.

Ook letten op waterverbruik
Om water te besparen worden de planten gevoed door druppelaars. Hiermee is het mogelijk om de juiste dosering water met voedingsstoffen toe te dienen. Water met nog aanwezige meststoffen, dat niet wordt opgenomen door de planten, wordt opgevangen en met een filtermachine geschikt gemaakt voor hergebruik. Ook wordt jaarlijks hergebruik gemaakt van het medium waarop de planten groeien. De perlittepotten kunnen zo een aantal jaren mee en belasten het milieu daardoor nauwelijks.

Verder composteren we al het afval en het oude gewas om ook dit weer als bemestingsstoffen te laten gebruiken. Bij Van Gog vindt ziekte- en plaagbestrijding middels natuurlijke vijanden plaats.

De mensen achter de producten
Van Gog vindt goed werkgeverschap van belang. De mensen die in onze kassen werken worden vriendelijk, menselijk en goed behandeld. Uiteindelijk zijn de medewerkers van elk bedrijf het belangrijkste kapitaal. Van Gog zaait een prettige sfeer en oogst daarmee motivatie bij haar medewerkers. Alles is aanwezig, zoals goede veiligheidsvoorzieningen, een fijne kantine, mogelijkheden om te lunchen, koken, sporten en ontspannen. Ook dragen de mensen bij Van Gog eigen bedrijfskleding, door het bedrijf ter beschikking gesteld. Wie er bij ons werken? Gemotiveerde hard werkende mensen uit Nederland en andere Europese landen.