van Gog Kwekerijen CV
Griendtsveenseweg 4
5754 AB Deurne

T: +31 (0)493 313904
E: info@vangogkwekerijen.nl

U bent hier: Disclaimer

Disclaimer


Van Gog Kwekerijen betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen, redigeren en verspreiden van de informatie op deze site, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

Van Gog Kwekerijen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze website

De website en alle onderdelen daarvan, zijn eigendom van Van Gog Kwekerijen. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Gog Kwekerijen. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Van Gog Kwekerijen met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website van Van Gog Kwekerijen geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bepaalde (hyper)links in deze website leiden naar websites buiten het domein van Van Gog Kwekerijen, die geen eigendom zijn van Van Gog Kwekerijen , maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Van Gog Kwekerijen. Wij zijn uiterst selectief ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, maar kunnen niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Van Gog Kwekerijen worden onderhouden, wordt afgewezen.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van vangogkwekerijen.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de Van Gog Kwekerijen website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe- of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Van Gog Kwekerijen website verkregen is.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Van Gog Kwekerijen, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website. Op alle tekstuele gegevens op deze site, foto's, illustraties en andere afbeeldingen berust auteursrecht.